Dnes sleva na vše. Zadej heslo: " SLEVA" a uvidíš :-)

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

     Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Obuv - Roman Lariš, IČ 68953062 se sídlem: Soukenická 397, 73944 Brušperk, zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátu Frýdek – Místek (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Roman Lariš, Soukenická 397, 73944 Brušperk, e-mail:info@bboty.cz, telefon: 604 937 973
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Roman Lariš, Soukenická 397, 73944 Brušperk,   info@bboty.cz

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

      2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

       2.Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

        3.Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste 

           poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

      2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby

 

      2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve

          třetích  zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

      2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu    

         osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

V lednu 2018 vešla v účinnost regulace Evropské unie s názvem PSD2 (Payment Service Directive), která přinesla změny v oblasti bezpečnosti a sjednocení plateb v rámci EU. Jako součást regulace byla vydána technická specifikace RTS (Regulatory Technical Standards) k posílení úrovně bezpečnostní ochrany a redukce objemu finančních podvodů. Klíčovým požadavkem je tzv. SCA, což je označení pro požadavek na silné ověření uživatelů, tedy Vašich zákazníků, při platbách na dálku.

Týká se všech transakcí provedených kartou vydanou evropským vydavatelem a procesované evropským zpracovatelem. Toto ustanovení vyžaduje, aby platící zákazník byl ověřen tak, aby bylo prokázáno, že jde o skutečného, oprávněného držitele platební karty s ohledem na oprávněný zájem na provedení transakce. K ověření platícího zákazníka dojde ještě předtím, než je platba autorizována a finanční prostředky strženy z účtu držitele karty.

V současné době u všech e-commerce transakcí dochází k silnému ověření držitele karty a cílem karetních schémat je umožnit vydavatelským bankám uplatnění výjimky pomocí TRA (Transaction Risk Analysis) – transakční rizikové analýzy. 

TRA (Transaction Risk Analysis)

Když držitel karty provede online platbu, budou v době transakce vyžadovány další úrovně autentizace, tedy ověření držitele u vydavatele platební karty. Díky rozšíření integrace umožníte vydavatelům platebních karet pracovat s více daty o transakci a umožníte jim nastavit vlastní rizikové parametry TRA (dle RTS), které budou pro Vás i Vaše zákazníky ku prospěchu.

V případě výjimky TRA nejsou při transakci vyžadovány všechny požadované způsoby ověření a pokud by došlo k reklamaci transakci, tak zodpovědnost za případnou škodu je na straně vydavatele platební karty.

Aby nákupní proces proběhl bez přerušení, karetní schémata vyžadují předávání níže uvedených dat při každé platbě kartou. Tímto může dojít k uplatnění výjimky TRA ze silného ověření uživatele na straně vydavatele platební karty:

 • Jméno (Name)

 • E-mailová adresa (Email address)

 • Domácí telefonní číslo (Home phone number)

 • Číslo mobilního telefonu (Mobile phone number)

 • Fakturační adresa (Billing address)

 • Dodací adresa (Shipping address)

 


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.12.2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení